Servicii şi livrare

Database error.

SERVICII ŞI LIVRARE

1. TRANSPORTAREA SEIFURILOR

Transportarea  planificată se execută de 2 ori pe lună-miercurea  şi vinerea peste 2-3 zile după perfectarea comenzii şi plata mărfii.

Termenele de transportare
a mărfii depind şi de  condiţiile de executare a comenzii ( gradul de finalizare a produselor selectate  pentru vînzare, necesitatea revopsirii în culoarea solicitată, încuietorile suplimentare , rafturile,  devierile de dimensiuni, alte opţiuni  deosebite ale clientului).

 

Greutate, kg Livrare, lei
Fiecare etaj fără lift, lei
pînă la 25 160 + 50
25-150 265 + 100
150-200 470 + 250
200- 400 630 + 350
400-1000  

preţ contractual  ( se stabileşte  luînd în calcul necesitatea  tehnicii speciale, autospecialelor, troliului, macaralelor,
cărucioarelor speciale, echipamentelor tehnologice etc. )

 

În cazul livrării cu un singur transport a unui număr mai mare de unităţi, valoarea transportului se determină prin calcul, luînd în considerare    distribuirea cheltuielilor de transport şi a servciilor prestate de hamali  la un număr mai mare de unităţi de seifuri.

2. MONTAREA ŞI FIXAREA  SEIFURILOR

„ARA" S.R.L. prestează serviciile    de montare şi fixare a seifurilor de  construcţii  contra plată .

Valoarea serviciilor  de montare şi fixare a seifurilor este cuprinsă , de obicei,  între 250 şi 500 lei şi depinde de construcţie şi dimensiunile seifului, precum şi de tipul materialului şi de grosimea construcţiei ( peretele interior sau exterior, pardoseală de  beton monolit sau poros etc. ) Fixarea seifurilor se execută cu 2-4 şuruburi de străpungere sau de ancorare.

3. MONTAREA ŞI FIXAREA UŞILOR DE OŢEL

Valoarea serviciilor de montare şi fixare a uşilor de oţel include livrarea şi  constituie 880-1200 lei, ce depinde de  dimensiunile şi construcţia uşii, precum şi de construcţia şi materialul peretelui. Fixarea uşii se execută cu 8 tije cu diametru de 12 mm la o adîncime de minim 120 mm.

4. ÎNTOARCEREA ŞI SCHIMBUL MĂRFURILOR

 Cumpărătorul este în drept  să renunţe  la cumpărărtură ,fără explicarea motivului, pînă la transportarea acesteia şi să obţină integral suma achitată pentru aceasta.

În cazul refuzării produsului după transportarea acestua , Cumpărătorul va plăti penalităţi,  ce va constitui mărimea dublă a preţului pentru  transport.

Cumpărătorul poate întoarce produsul după o oarecare perioadă de timp de la cumpărare. În acest caz  mărimea sumei restituite , precum şi termenele de restituire  sînt determinate, pe bază de contract, după reţinerea cheltuielilor pentru transportarea mărfii la depozitul vînzătoarului, precum şi a cheltuielilor  pentru reparaţia de recondiţionare necesară.

Cumpărătorul are dreptul , pe bază de contract, să  schimbe produsul cumpărat pe un alt produs, existent în stoc.

5. MODERNIZAREA ŞI REPARAREA SEIFURILOR

Pe bază de contzract "ARA" S.R.L. execută lucrări de modernizare şi reparare a seifurilor, din care :
 
-         reamenajarea  spaţiului interior al seifurilor,

-         montarea  unor dispozitive de închidere mai performante,

-         repararea şi înlocuirea broaştelor,

-         recondiţionarea funcţionării sistemelor de închidere,

-         vopsirea de recondiţionarea suprafeţelor interioare şi exterioare ,

-         revopsirea seifurilor în culoarea solicitată, etc.

6. FABRICAREA SEIFURILOR  ŞI A UŞILOR LA COMANDĂ

Pe bază de contract „ARA" S.R.L.   execută seifuri, dulapuri metalice şi uşi de protecţie conform comenzilor individuale - executarea în serie a construcţiilor cu dimensiuni nestandard , dulapurilor şi a seifurilor cu destinaţie specială, a seifurilor dotate cu casete de valori, camere safeu etc.

Lucrările se execută în baza caietului de sarcini elaborat de angajaţii firmei şi aprobate de Beneficiari .

7. ÎNTREŢINERE TEHNICĂ DE PROFILAXIE

În scopul înlăturării  la timp a consecinţelor unei exploatări incorecte şi a evitării situaţiilor de forţă-majoră „ARA" S.R.L.  execută întreţinerea tehnică  a seifurilor şi a uşilor de protecţie, dotate cu sisteme de suplimentare de închidere şi cu un grad înalt de secretizare.

Lucrările de profilaxie sunt executate pe bază de contract.

8. GARANŢII

Pentru toate produsele , producţie proprie, precum şi pentru produsele de de import „ARA" S.R.L. stabileşte un termen de  garanţie de 3 ani, pe durata căruia cumpărătorului i se garantează lichidarea operativă a tuturor pretenţiilor privind calitatea produselor cumpărate